Návod k použití

Obtisk vystřihněte a ponořte na několik vteřin do čisté (nejlépe destilované) vody. Poté, co se přesvědčíte, že je možné obtiskem na podkladovém papíru dokonale pohybovat, přiložte podkladový papír k modelu a velmi opatrně obtisk přetáhněte do vrstvy vody na povrchu modelu - nikdy obtisk nezvedejte pinzetou, je tak jemný, že by se zkroutil a většinou znehodnotil. Zejména u delších obtisků doporučuji vysunout okraj obtisku z podkladového papíru na místo na modelu, kam patří, tam ho lehce přidržet a poté podkladový papír zpod obtisku opatrně vytáhnout. Vodu pak postupně odsávejte tkaninou (nejlépe kouskem sametu - nikdy nepoužívejte houbičku!) a zároveň obtisk udržujte na místě, kam patří. Nakonec vytlačte zpod obtisku zbytek vody a vzduchové bublinky a nechte zaschnout. Hotový model pak přelakujte/přestříkejte bezbarvých lakem (Pozor! Nikoli acetonovým!) požadovaného stupně lesku/matu. Obtisk je velmi jemný, má vysokou přilnavost i potřebnou pružnost a bez problému kopíruje drobné nerovnosti na povrchu modelu (panty, peřejky, nýty, lišty, výztuhy...).

Je samozřejmě ideální, pokud je model před umístěním obtisků nastříkán/nabarven barvou lesklou a případný výsledný mat/stupeň lesku se docílí až fixačním lakem.

Podle vyjádření mnoha modelářů, kteří obtisky používají, není třeba k aplikaci obtisků žádných dalších chemických přípravků.

Pozor! - bylo hlášeno v několika případech poškození našich obtisků při použití Hypersolu,

UPOZORNĚNÍ - NEPOSKYTUJEME TISKOVÉ SLUŽBY, NEVYRÁBÍME OBTISKY NA ZAKÁZKU !!!